Karikekerroksen lierot

Karikekerroksen lierot

Karikekerroksen lierot

Tuntomerkit

Yleisimmät puutarhan karikkeessa elävät lajit ovat onkiliero, metsäliero, ruskoliero ja punaliero. Ne ovat punaruskeita tai purppuranpunaisia. Ovat yleensä melko lyhyitä, mutta suurimmat lierot voivat venyä yli 15 cm mittaisiksi.

Elinympäristö ja elämäntavat

Elävät karikkeen seassa. Kuolleet lehdet ja ruoho ovat niiden ravintoa. Eivät kaiva pitkiä käytäviä, vaan kiemurtelevat karikekerroksessa. Vetävät kuolleet lehdet tekemiinsä käytäviin.

Milloin voi havaita

Kostean karikkeen seasta ympäri vuoden, koska eivät siirry pakkasten uhatessa syvemmälle, vaan kiertyvät sykkyrälle.

Merkitys puutarhassa

green light Hyödyllinen. Parantaa maaperän rakennetta.