Lierot, änkyrimadot

Lumbricidae, Enchytraeidae

Kuvaus

Mullassa elävät lierot ja änkyrimadot parantavat monella tavalla kasvien juuriston olosuhteita.  Ne muuttavat kasvimateriaalia mullaksi, jolloin ravinteita vapautuu kasvien käyttöön.  Maaperän rakenne ja huokoisuus paranevat, kun maaperässä kaikissa kerroksissa on mahdollisimman paljon sekä lieroja että änkyrimatoja.  Lieroilla ja änkyrimadoilla on myös vaikutus maaperän bakteerikantaan.

Lierolajeja on Suomessa lähes 20 lajia, mutta pelloilla ja puutarhoissa elelee yhdeksän lajia.  Ne voidaan jaotella sen mukaan miten syvälle maaperään ne porautuvat. Kompostissa elävät kompostilierot tarvitsevat lämpimän ympäristön ja paljon lahoavaa kasvimateriaalia, joten ne eivät ole puutarhamaan lajeja.

Änkyrimatoja on noin 50 lajia, joista monet elävät pelto- ja puutarhamullassa.

Lierojen käytävät toimivat veden ja siihen liuenneiden ravinteiden kulkureitteinä sekä parantavat maaperän ilmanvaihtoa. Lierojen uloste on multamaista lantaa, joka on hyvin ravinteikasta ja monesti vähemmän hapanta kuin ympäröivä multa.

Änkyrimadot vaikuttavat maaperän kalsiumin sekä typen ja fosforin vapautumiseen kasvien juurten käyttöön. Ne käyttävät ravinnokseen myös maaperän haitallisia bakteereja ja ehkäisevät näin niiden leviämistä.

Pintakerroksen lieroja

Pintakerroksen lieroja

Lieron ulostekasa maan pinnalla

Lieron ulostekasa maan pinnalla

Lajit